Medewerkersvrijwilligerswerk, wat levert dat nou op?

medewerkersvrijwilligerswerk

Medewerkersvrijwilligerswerk, wat levert dat nou op?

Allemaal leuk en aardig medewerkersvrijwilligerswerk maar wat kost dat nou? Dat is een vraag die ik vaak te horen krijg, waarbij ze het direct hebben over de organisatiekosten of de ‘niet-declarabele’ uren. Een legitieme vraag want iedere verdiende euro kan je tenslotte maar 1x uitgeven. Daarom wil ik de vraag beantwoorden: Wat levert dat nou op voor mijn bedrijf, los van de medewerkers en de maatschappij/goede doelen die je helpt.

De waarde bevindt zich op een 4-tal niveaus:

  1. HR
  2. Marketing/sales
  3. Kennis
  4. Financieel

HR

De afdeling HR heeft veel mogelijkheden beschikbaar om de waarde te kunnen bepalen en ik onderscheid drie indicatoren die meetbaar zijn:

Medewerkers

De meest eenvoudige indicator is het percentage deelnemers aan een programma. Uit ervaring weet ik dat ca 30% direct vanaf de start enthousiast is en deelneemt. Met een goed doordacht vrijwilligersprogramma kan dat percentage snel omhoog gaan. En bij het punt hierna geef ik aan wat enthousiaste medewerkers voor je bedrijf betekenen. Programma’s voor medewerkersvrijwilligerswerk zijn bij uitstek geschikt om in te zetten voor talentontwikkeling. Dit wordt uitgedrukt in welke waarde de ontwikkelde of nieuwe kwaliteiten toevoegen aan het bedrijf.

Betrokkenheid

Een van de belangrijkere, zo niet belangrijkste, indicatoren. Volgens Gallup is in Nederland 11% niet-betrokken, 80% wel/niet betrokken en slechts 9% wel-betrokken. Het grootste gevaar zit in de 80%. Deze groep verlaat je bedrijf zodra ze denken dat het gras bij de buren groener is, zeker in deze periode nu de vraag naar personeel hoog is. Zorg dus dat je deze groep gaat binden en een bedrijfsvrijwilligersprogramma is een uitstekend instrument hiervoor. In de US becijfert Gallup dat over 2017 de kosten voor niet-betrokken medewerkers tussen de $450 – $550 miljard per jaar bedragen. Wil je het voor je eigen bedrijf uitrekenen? Een handige tool vind je op de LinkedIn Learning course Organizational Learning and Development, Dr. Britt Andreatta

Naast deze berekening uit betrokkenheid zich in productiviteit, ziekteverzuim, verloop en de snelheid van on-boarding.

Productiviteit: Medewerkers die actief meedoen aan medewerkersvrijwilligerswerk voegen ca $2.400,-* extra aan waarde toe als gevolg van verhoogde productiviteit en verminderd verzuim/verloop. Naast dit bedrag blijkt dat betrokken medewerkers een productiviteitsverbetering laten zien van maar liefst 12% terwijl niet-betrokken medewerkers een daling van 10% laten zien.*

Ziekteverzuim: Betrokken medewerkers zijn 37% minder vaak ziek/afwezig dan niet-betrokken medewerkers blijkt uit het eerder genoemde onderzoek van Gallup.

Verloop: Daarnaast kan een goed en actief bedrijfsvrijwilligersprogramma het verloop met maar liefst 50% terugdringen* Het vervangen van een medewerker kost ca 20% van het jaarsalaris, dus als dankzij je bedrijfsrijwilligersprogramma 1 werknemer blijft, levert je dit bij een modaal salaris ca € 8.300,- op.

On-boarding: Het duurt gemiddeld 90 dagen voordat een nieuwe medewerker echt waarde gaat toevoegen, dus als je dit proces kan versnellen door de inzet van een programma, is dat pure winst.

Recruitment

Een goed medewerkersvrijwilligersprogramma is unieke toevoeging op je EVP (Employer Value Proposition). Zeker in deze tijd waarin de “war on talent” is losgebarsten, vacatures lang open staan, moeilijk te vervullen zijn en de Millennials nu, en Generatie Z vanaf 2020 de arbeidsmarkt betreden. Een paar cijfers: bijna 70% van de millennials (1980 – 2000) laten de keuze van een werkgever afhangen van de aanwezigheid van een vrijwilligersprogramma* en bij Generatie Z (va 2000) is dit nog hoger; maar liefst 93% zegt dat de impact van een bedrijf op de maatschappij van doorslaggevend belang is bij hun keuze*. Een goed bedrijfsvrijwilligersprogramma helpt je om jong talent te vinden en te binden!

Sales/Marketing/PR

Een authentiek medewerkersvrijwilligerswerk programma draagt bij aan het imago van het bedrijf bij de gemeenschap, het algemene publiek, relaties, prospects en andere stakeholders. Dit eenvoudig inzichtelijk te maken door bijvoorbeeld (lokale) media coverage (PR), likes/vermeldingen in Social Media, aantal bezoekers op je website (en wellicht nog specifieker het deel waar je programma staat) en je plaats op diverse lijstjes zoals Beste werkgever etc.

Ook tender-inschrijvingen hebben een hogere kans van slagen. Meer en meer organisaties en (semi)overheden verwachten dat gegadigden zich inzetten voor de maatschappij. Zorg wel voor inzicht in de bestaande cijfers voordat je begint, alleen zo kan je de sales/marketing waarde bepalen.

Kennis

Iets lastiger te bepalen of in waarde uit te drukken is kijken naar kennismanagement. Met een vrijwilligersprogramma gaan je medewerkers op natuurlijke wijze met elkaar samenwerken en een (of meerdere) gemeenschappelijk goed doel helpen. Dit komt ten goede aan het onderlinge begrip, communicatie en wij-gevoel. Medewerkers zullen elkaar ook op de werkvloer makkelijker weten te vinden en door de verbeterde “horizontale” bewegingen zal ook kennis makkelijker worden gedeeld.

Zoals ik al schreef kan een vrijwilligersprogramma goed worden ingezet voor talentontwikkeling of competenties, dit vaak tegen een fractie van de kosten van een reguliere training.

Financieel

Hoewel dit m.i. nooit en te nimmer een doel op zich mag zijn, blijkt dat bedrijfsvrijwilligersprogramma’s een zeer positief effect hebben op de bedrijfsresultaten als gevolg van de eerder genoemde punten. Zo zagen bedrijven met vrijwilligersprogramma’s een toename van het bruto inkomen met 19% en een toename van de waarde van het aandeel met 28%. Stel dit tegenover bedrijven zonder een programma, zij zagen een afname van 33% van het bruto inkomen en 11% aandeelhouderswaarde*. Tenslotte geven 64% van de, door Deloitte in 2011, ondervraagde CEO’s aan dat goed corporate citizenship een tastbare bijdrage levert aan het bedrijfsresultaat.

Alle bovengenoemde waarden en cijfers zijn gemiddelden en wil je een voorstel maken voor een bedrijfsvrijwilligersprogramma, maak er zeker gebruik van maar zorg dat je specifiek voor jouw bedrijf een business case maakt waarin je aantoont wat jullie bedrijfsvrijwilligersprogramma oplevert. Op die manier zorg je voor een echt win-win-win scenario.

Dus om de vraag te beantwoorden ‘Wat levert medewerkersvrijwilligerswerk nou op?’ dan kun je nu aantoonbaar antwoorden met “niet alleen een goed gevoel maar ook goede cijfers!”

Charles Giesberger is oprichter van Let’s Creaid en organiseert, inspireert en adviseert over vrijwilligersprogramma’s

* het lijstje met bronnen is te lang op op te schrijven maar wil je weten welke onderzoeken ik heb gebruikt, stuur een even berichtje
Charles Giesberger

Post a Comment