De Drie-Eenheid van een goed vrijwilligersprogramma

Winst van vrijwilligersactiviteit

De Drie-Eenheid van een goed vrijwilligersprogramma

Vrijwilligerswerk: win-win-win

Hoe creëer je een win-win-win scenario? In de theologie heeft men de opvatting dat de heilige drie-eenheid of triniteit gerelateerd is aan God en dat God bestaat in drie heilige personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Nu gaat het misschien wat te ver om een bedrijfsvrijwilligersprogramma of werknemersvrijwilligerswerk te koppelen aan deze theologische opvatting maar een goed vrijwilligersprogramma bestaat uit drie elementen die samen het win-win-win scenario vormen, zonder dat de een voor de ander onder doet. Deze drie elementen zijn medewerkers, bedrijf en maatschappij.

Winst voor medewerkers

Medewerkers zijn cruciaal voor een succesvolle uitvoering van je vrijwilligersprogramma. Dr. Lonneke Roza, onderzoeker aan Rotterdam School of Management op het gebied van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen en Corporate Foundations schrijft in haar dissertatie “dat als je medewerkers erbij wilt betrekken om deel te nemen aan je programma en er onderdeel van te laten zijn, je ook moet inspelen op de normen, waarden, interesses en voorkeuren van de medewerkers.” Zorg voor vrijwilligers en niet vrijmoetigers. Maak hier gebruik van want als medewerkers iets mogen doen waar hun hart ligt en zij het gevoel hebben erbij betrokken te worden dan stijgt het succespercentage aanzienlijk!

De winst zit erin dat medewerkers intrinsiek worden geraakt en zich van binnenuit ontwikkelen. Iets krachtiger bestaan niet! Daarnaast inspireert vrijwilligerswerk; het laat dingen zien vanuit een ander perspectief door een persoonlijke herijking van bezit en het plezier ervaren van delen. De medewerkers zullen zich meer betrokken voelen en ‘company-pride’ ontwikkelen omdat ze door hun werkgever ondersteund worden in hun persoonlijke wens om goed te doen.

Winst voor bedrijf

Er zijn diverse onderzoeken die positieve effecten aantonen van een bedrijfvrijwilligersprogramma of werknemersvrijwilligerswerk in termen van productiviteit, omzet, imago, aandeelhouderswaarde en personeelsverloop/verzuim. Maar om zo ver te komen, is het van belang dat een vrijwilligersprogramma naadloos aansluit bij je bedrijf en strategisch van aard is. Het vrijwilligersprogramma moet als een jas passen bij je waarden en normen, je missie, core-business en sector waarin je opereert. En daarnaast een continue programma moet zijn want alleen op die manier word je geloofwaardig, kun je tastbare resultaten laten zien en blijf je weg uit het ‘greenwashing’. In plaats van leidend te zijn wordt je bedrijfsrol nu faciliteren; schep de kaders en randvoorwaarden, betrek je medewerkers erbij en de vrijwilligersprogramma wordt ahw gelanceerd!

Voor bedrijven zit de winst in de waardering van de omgeving en consument, want die vindt het meer en meer belangrijk dat bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast draagt het bij aan je bedrijfsimago; niet alleen commercieel maar juist ook als werkgever; de trotse groep vrijwilligers zijn de beste ambassadeurs die je kunt wensen. En tenslotte zorg je voor een uniek onderscheid tov de concurrentie want oprechte hulp is niet te kopiëren.

Winst voor maatschappij

Wie denkt dat goede doelen en maatschappelijk instanties staan te springen om hulp, heeft het mis want ‘even een middagje met 100 man komen helpen’ loop uit op een teleurstelling voor iedereen. Veel organisaties zijn hier niet op berekend. Zorg daarom dat je uitgebreid overleg hebt met de betreffende organisatie(s) die jullie willen gaan ondersteunen. Spreek met elkaar duidelijk de wensen, verwachtingen en doelen af. En vergeet daarbij niet de praktische zaken van ‘is er voor iedereen wat te doen?’, ‘past hetgeen we willen doen in de beschikbare tijd?, maar ook dingen als eten en drinken.

Als dat goed is afgestemd dan is er veel winst voor de maatschappij van de goede doelen worden ondersteund in hun missie, krijgen toegang tot nieuwe kennis/netwerken waar ze normaal gesproken niet of geen mogelijkheden toe hebben. Veder kunnen de maatschappelijk organisaties hun beschikbare financiële middelen anders inzetten dankzij de hulp van vrijwilligers. En tenslotte blijven vaak vrijwilligers de betreffende organisatie steunen/helpen na de dag of programma.

Wil je als bedrijf helpen? Zorg dan altijd voor een haast ‘goddelijke’ Drie-Eenheid tussen medewerkers, bedrijf en maatschappij en laat er nimmer een voor een ander onderdoen. Alleen bij gelijkwaardigheid creëer je een win-win-win scenario!

Wil je eens van gedachten wisselen over de Drie-Eenheid van jouw vrijwilligersprogramma? Bel ons op 06 52 54 08 07 of stuur een berichtje

Charles Giesberger

No Comments

Post a Comment